Dewan Editorial Tsaqafatuna

Ketua Redaksi : Hendi Hidayat , IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Redaktur Anggota :

Muhamad Mujadid , STIT Pesantren Buntet, Indonesia

Faizal Amir , STIT Pesantren Buntet, Indonesia

Umar , STIT Pesantren Buntet, Indonesia

Syibromilisi , STIT Pesantren Buntet, Indonesia

Moh. Saiful Bakhril Amin , STIT Pesantren Buntet, Indonesia

Malik Sofy, STAIMA Majalengka, Indonesia

Dukungan TI

Muhammad Mubarok, STIT Pesantren Buntet, Indonesia