Redaksi Dewan Tanzhimuna

Ketua Editor Syibromilisi STIT Buntet Pesantren, Indonesia

Redaktur Anggota :

Hendi Hidayat  IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Neng Wardatushobariah  STIT Buntet Pesantren Cirebon, Indonesia

Adib Rofiuddin Basori STIT Buntet Cirebon